Legezko oharrak

Web gunearen argitaratzailea

NOVALDI

Créaticité A - Technopole Izarbel
64210 BIDARTE
Tel: 05-59-01-30-90  -  Fax: 05-59-01-30-91
RCS Bayonne 434 827 671 – APE : 6202A
Mail : info(at)novaldi.com

Argitalpenaren zuzendaria : Marie Jo Burucoa

Gunearen ibilmoldeaz edozein ohar egitekotan, eskertuko dizugu gunearen administrariari mezu elektroniko bat bidaltzea helbide honetara : info(at)novaldi.com

Kanpoko web guneeri lotura

NOVALDIren euskarazko hedabideen webgune honek, beste batek kudeatu gune batzuekiko loturak baditu.
NOVALDIk ez du zainketa lanik eramaten gune horiei begira eta duten mamiaren ardura ez du bere gain hartzen.

Datu pertsonalak

1978ko urtarrilaren 6ko 78-19 legea betez, zutaz diren datuen ikusteko, hauei buru egiteko eta aldarazteko eskubidea duzu. Eskubide hau noiznahi betearaz zenezake, zure galdea info(at)novaldi.com helbidera igorriz.

  • CNIL-ean dekalaratu web gunea : 2001eko urriaren 19ko 772578 ordezkagiri deklarazioa

Argazkien jabegoa

NOVALDI

Web gunea

Diseinua eta programazioa

NOVALDI
165 Allée Fauste d'Elhuyar
Technopole Izarbel
64 120 Bidart - 64

Ostalaria

2 rue Kellermann
BP 80157
59053 ROUBAIX CEDEX 1

Tél : 09 72 10 10 07

undefinedwww.ovh.com

Dans la même rubrique